Jump to content
Vespaforum.be

Motor/scooter in belastingsaangifte 2012


.carl.

Recommended Posts

Artikel gevonden rond de belastingsaftrek voor scooters/motors op de site van de Standaard en leek me wel interessant: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_190&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=artikel&utm_campaign=crosspromo&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=artikel&utm_campaign=crosspromo

Ciao!

 

BELASTINGVRAGEN. Hoe breng je motorkosten best in?

 

18/06/2012 om 05:00 door Ann Rasschaert

 

Wanneer spreekt men over een motor, en geen brommer. Wanneer maken we best gebruik van een lineair of degressieve afschrijving? En hoe gaat men bij degressieve afschrijving te werk bij de opeenvolgende jaren?

De fiscus stelt geen minimumvereisten aan een “motor”. Een scooter komt dus bijvoorbeeld ook in aanmerking.

De motor geniet een gunstig fiscaal regime. Als u de werkelijke beroepskosten bewijst, worden de aftrekbare kosten voor het woon-werkverkeer met de motorfiets niet beperkt tot 0,15 EUR per afgelegde kilometer (in tegenstelling tot kosten voor woon-werkverkeer met de auto). Een motorrijder mag bijgevolg de volledige kosten voor zijn woon-werkverkeer inbrengen. Bovendien is de aftrek van motorkosten (afschrijving, verzekering, verkeersbelasting, enz.) niet begrensd tot 75 procent van de gemaakte kosten, wat wel het geval is voor de meeste autokosten.

Het is toegelaten om degressief af te schrijven. Deze vorm van afschrijving maakt het mogelijk om een belangrijke annuïteit af te trekken in het jaar van de aanschaffing van de motor, en daarna steeds kleinere annuïteiten om op het einde van het afschrijvingstijdperk over te gaan op de lineaire afschrijving.

In het degressief afschrijvingsstelsel wordt de jaarlijkse afschrijving bepaald door een vast percentage toe te passen op de nog af te schrijven waarde. Deze residuwaarde is de aanschaffingwaarde verminderd met de al toegepaste afschrijvingen. Het degressief afschrijvingspercent mag ten hoogste het dubbele van het lineaire afschrijvingspercent bedragen. Het percentage mag wel lager zijn dan het toegelaten maximum. Het bedrag van de degressieve afschrijvingsannuïteit mag nooit meer bedragen dan 40 % van de aanschaffings- of beleggingswaarde.

Zodra het bereikte afschrijvingsbedrag kleiner is dan de normale lineaire afschrijving, mag men overgaan op de lineaire afschrijving.

In principe is een periode van vijf jaar een redelijke afschrijvingstermijn voor een motorfiets die normaal wordt gebruikt.

Voorbeeld

Een motor van 10 000 EUR met een levensduur van 5 jaar. Het lineaire  afschrijvingspercentage bedraagt 20 % zodat degressief mag worden afgeschreven aan 40 %.

tabel.jpg

In dit voorbeeld is vanaf het derde jaar de lineaire afschrijving voordeliger, en wordt overgeschakeld naar de lineaire afschrijving. Dit is niet verplicht, u mag verder degressief afschrijven.

Of u kiest voor een lineaire of degressieve afschrijving hangt van uw eigen voorkeur af. De degressieve afschrijving staat u toe om snel een groot bedrag als beroepskost af te trekken in het jaar van aanschaf, u geniet dus onmiddellijk een voordeel.

Als uw beroepsinkomsten echter momenteel laag zijn en u verwacht dat deze de volgende jaren fel zullen stijgen, kan een lineaire afschrijving interessanter zijn.

 

Ann Rasschaert is materiedeskundige bij Kluwer.

Link to comment
  • 2 years later...

Elke Euro is relevant als je opteert voor bewezen beroepskostenaftrek in plaats van de forfaitaire. Heeft dus niks te maken met de prijs van een Vespa, wel met jouw inkomen en jouw overige beroepskosten.

Link to comment

heb ik dit jaar geprobeert te weinig km, dus gewoon gekozen voor de forfait, je moet je vespa lineair of degressief afschrijven over een periode van 5 jaar. je moet met km, verzekering,benzine, kledij enz een bedrag halen van +-3900 euro om er een beetje profijt aan te doen. Motor zal waarschijnlijk wel gaan omdat de aankoopprijs op factuur hoger ligt. 

Link to comment

heb ik dit jaar geprobeert te weinig km, dus gewoon gekozen voor de forfait, je moet je vespa lineair of degressief afschrijven over een periode van 5 jaar. je moet met km, verzekering,benzine, kledij enz een bedrag halen van +-3900 euro om er een beetje profijt aan te doen. Motor zal waarschijnlijk wel gaan omdat de aankoopprijs op factuur hoger ligt. 

wat ik dus wilde zeggen

Link to comment

Er bestaan nog andere vormen van beroepsonkosten dan zuiver woonwerkverkeer. Die moet je er dan uiteraard bijtellen; bijvoorbeeld afschrijving pc, vierkante meters van je huis als bureauruimte, magazines als beroepsliteratuur, maaltijden en restaurantbezoek, beroepskledij, boekjes over fiscale maatregelen, financieel of fiscaal advies,... Uiteraard van jezelf én van eventuele echtgenote. Het vergt een jaar lang bonnetjes sparen, simuleren en dan de meest voordelige optie te nemen. Veel te weinig belastingsplichtigen maken er gebruik van!

Link to comment

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...